Vogelvrienden Goes > Vogelbeurs en meer
Zoeken op onze site:

Wat doet de vereniging in Goes voor haar leden:

-Van september tot en met april wordt er iedere tweede zaterdag van de maand een vogelbeurs georganiseerd.

-Eens per jaar wordt er een bijzondere tentoonstelling georganiseerd.

-De jaarlijkse feestavond wordt gehouden op de vrijdagavond tijdens de bijzondere tentoonstelling.

-Eenmaal per jaar wordt een lezing of dia avond georganiseerd.

-Minimaal wordt er twee maal per jaar vergaderd.

Lid worden

Contributie voor 2023 is voor jeugdleden € 17,00 en voor seniorleden € 34,-

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:


Man Vrouw

Emailadres:


Deze webpagina middels control printscrene,ingevuld, kopie-eren en plakken in een leeg Word document. Dit document als bijlage meesturen met een email naar jwdewolf@zeelandnet.nlVogelvrienden Goes is een vereniging voor iedere liefhebber van kooi- en volierevogels. Onze leden bezitten dus o.a. kanaries, zebravinken, tropen, parkieten en papegaaien. Leden kunnen officiële ringen bestellen direct bij de N.B.v.V.