Vogelvrienden Goes > Vogelbeurs en meer
Zoeken op onze site:

Wat doet de vereniging in Goes voor haar leden:

-Van september tot en met april wordt er iedere tweede zaterdag van de maand een vogelbeurs georganiseerd.

-Eens per jaar wordt er een onderlinge tentoonstelling georganiseerd.

-De jaarlijkse feestavond wordt gehouden op de vrijdagavond tijdens de onderlinge tentoonstelling.

-Tweemaal per jaar worden lezingen of dia avonden georganiseerd.

-Minimaal wordt er twee maal per jaar vergaderd.

Email opgave leden

Als u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering liever per email wil ontvangen kunt u dit opgeven via onderstaand formulier.

De secretaris ledenadministratie verwerkt dan uw gegevens.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Emailadres:
Vogelvrienden Goes is een vereniging voor iedere liefhebber van kooi- en volierevogels. Onze leden bezitten dus o.a. kanaries, zebravinken, tropen, parkieten en papegaaien. Leden kunnen officiële ringen bestellen via onze vereniging.