Vogelvrienden Goes > Vogelbeurs en meer
Zoeken op onze site:

Wat doet de vereniging in Goes voor haar leden:

-Van september tot en met april wordt er iedere tweede zaterdag van de maand een vogelbeurs georganiseerd.

-Eens per jaar wordt er een onderlinge tentoonstelling georganiseerd.

-De jaarlijkse feestavond wordt gehouden op de vrijdagavond tijdens de onderlinge tentoonstelling.

-Tweemaal per jaar worden lezingen of dia avonden georganiseerd.

-Minimaal wordt er twee maal per jaar vergaderd.

Lid worden

Contributie voor 2019 is voor jeugdleden € 17,00 en voor seniorleden € 34,-

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:


Man Vrouw

Emailadres:
Vogelvrienden Goes is een vereniging voor iedere liefhebber van kooi- en volierevogels. Onze leden bezitten dus o.a. kanaries, zebravinken, tropen, parkieten en papegaaien. Leden kunnen officiële ringen bestellen via onze vereniging.