Vogelvrienden Goes > Vogelbeurs en meer
Zoeken op onze site:

Over Vogelvrienden Goes

De afdeling Vogelvrienden Goes is een afdeling van vogelliefhebbers.

Als afdeling valt de vereniging onder district Zeeland van de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers.

Iedereen kan lid worden, het maakt niet uit of je veel of helemaal geen vogels hebt.

Je krijgt dan allerlei info zoals elke maand het blad onze vogels.

Keurmerk “Goedgekeurde Vogelmarkt/beurs“


De Vogelvrienden Goes heeft voor de maandelijkse vogelbeurs van de NBvV het vignet “goedgekeurde vogelbeurs“.
Dit vignet is een keurmerk dat we mogelijk ook weer kunnen kwijtraken als we ons niet houden aan een aantal criteria waar dit keurmerk voor staat.
Het komt er in het kort op neer dat we een hoge norm van gastvrijheid en betrouwbaarheid nastreven voor zowel de bezoekers als voor de vogels. Zo heeft de NBvV een checklist met regels opgesteld voor de accommodatie en voor de huisvesting van de vogels. Voor een goede accommodatie kunnen we al jaren terecht in het Heer-Hendrikhuis dat door de Gemeente Goes in samenwerking met beheerster Erna Braam alles biedt wat wenselijk is.

Als organisatoren zijn we duidelijk herkenbaar aan de bodywarmers en een aantal van ons heeft een certificaat bedrijfshulpverlening.
Waar wij op moeten toezien is dat de vogels die op de beurs aangeboden worden, fit zijn en zelfstandig kunnen eten en drinken.
Ook dienen zij in voldoende grote en frisse t.t. kooien te zijn gehuisvest met voldoende voer en schoon drinkwater.
Voor het transport van en naar de beurs mogen de bekende lopers nog wel toegepast worden en ook die behoren schoon en fris te zijn en gehouden te kunnen worden.

Op de beurs hebben handelaren hun vaste standplaats.
Voor de individuele kwekers/verkopers van eigen kweek en collectie zijn er losse standplaatsen.

Door de organisatie worden er voor die standplaatsen invulformuliertjes verstrekt waarop de gebruikelijke gegevens zoals naam, adres en kweeknummer maar ook het aantal vogels en hun soortnaam moeten worden ingevuld.
De organisatie bewaard deze formuliertjes tot 14 dagen na de beurs, de gebruikelijke reclameerperiode voor levende dieren.

Om de beurs zo rustig mogelijk te laten verlopen worden eventueel in de zaal ontsnapte vogels pas een half uur voor het sluiten van de beurs met het net gevangen ter voorkoming van stress bij vogels en bezoekers.
Als organisatoren hebben wij het recht en de plicht om storende elementen van de beurs te verwijderen.

Vogelvrienden Goes is een vereniging voor iedere liefhebber van kooi- en volierevogels. Onze leden bezitten dus o.a. kanaries, zebravinken, tropen, parkieten en papegaaien. Leden kunnen officiële ringen bestellen via onze vereniging.